Poradnik zimowy - ogrzewanie

mieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego

Dodane: 14-03-2019 09:00
Poradnik zimowy - ogrzewanie nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego