We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany .