naklejki foliowe

desktop publishing – publikowanie zza biurka)

naklejki foliowe
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe p.

Widok do druku:

naklejki foliowe